Hizmetlerimiz

Yetişkin Psikoterapisi

Resim
Bireysel psikoterapi, kişinin kendi iç dünyasına yaptığı bir yolculuktur. Bir yeniden keşif ve dönüştürme sürecidir.
Bireysel psikolojik danışmanlık hizmetinde kişi içinde bulunduğu durumu daha iyi analiz etme ve anlamlandırma, nedenlerini keşfetme, soruna farklı açılardan bakabilme becerilerini geliştirir.
 
Psikoterapist danışanın yeni geliştirdiği bu becerilerini var olan sorununun çözümünde kullanmasına rehberlik eder. Hayata ve problemlerine farklı pencerelerden bakabilme becerisini kazanan kişi iç dünyası ile dış dünyasını bütünleştirerek doyuma ve rahatlığa ulaşabilir.

Günlük yaşam olaylarının tetiklediği stres ya da bireysel ya da kişilerarası çatışmalar bireysel psikolojik danışmanlık ile çözüme kavuşurken, çocukluk travmaları, çocuklukta oluşan cinsel istismar ve fiziksel istismar, travmalar, depresyon, yas süreci başta olmak üzere bir çok psiko sosyal sorun bireysel psikoterapiyi zorunlu kılabilir.

 

  • svg
    Pazartesi – Pazar 09.00-20.00
X