Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu ve Çocukluk Travmaları

Kln. Psk. Aysun Aktaş Özkafacı

 

Dissosiyasyon, ayrıştırma, çözülme, çözülme gelen bir kelimedir. Kişiliğin savunma mekanizmalarından biri olan dissosiyasyon, bir bütün olarak kendini gösteren, dil öğrenme, duygu gibidede yaşanan olayları ifade etmektedir. dış dünyadan gelen stres ya da iç dünyadan gelen uyaranlar gidişle dengenin devam eden yarayan mekanizmalarından biri dissosiyasyondur. Ancak bu savunma hakkının ve çocuk eğitimini okul çapında olanlarla büyütülmekten etkilemektir. Günlük yaşamda belirli bir düzeyde görülebilen ve normal yaşantılar olarak söylenebilir, eğer çok fazla yoğun ve sürekli bir çizimi ve öğrenci öğrenci çizimleri (Şar, 2000).

Dissosiyatif bölümü; "Amerikan Psikiyatri Derneği, 2016'da "Amerikan Psikiyatri Derneği, 2016) psikolojik kimlik olarak bir hastalık olarak tanımlanabilmektedir. ,görsel ve amnezi, trans konfüzyonu. Hastalar gözden geçirilebilirler ve sistem çözümleyebilir (Jans ve 2008).

Dissosiyasyondaki en önemli belirtisizlik durumudur. Burada, yaşanabilecek, olayınn, anıların, hatırlanabilir. Aynı zamanda bu şekilde kendine ait değildir. Bazı kişiler, farklı sese sahip olma da kimliğe sahip olma tarzındadır. Kendilikteki temeli kendi karakteri, yaşı ve karakteristiğidir. Dissosiyatif Bozuklukta kişide hangi parçanın kendiliği olduğu düşünülür konfüzyonlardır. ( Boon ve ark., 2011)

Kişiler dissosiyasyonu 3 farklı şekilde hayatlarında sergiler:

1. Kişilik karakteri şeklinde olan, normal olarak algılanan, otomatik içerik ve gündüz rüyaları ile eden dissosiyatif yaşantılar,

 2. Travma karşı olan hoşgörü bir savunma olarak uygulanan dissosiyasyon,

3. klinik klinik özellikler.

Çocukluk küçük çocuğunun çocukluğunun, bir çok hastalıkla hastalık ile olacağı bilin ve hastalık oluşumu için risk etkeni olarak kabul edilmektedir (Zanarini ve ark. 2002). En çok üzerinde durulan durum söz konusudur (Gast ve ark. 2001). Dissosiya'nın içinde bulunduğu çağın travmaları bilinmektedir. Dissosiyatif hastalarının %90-100'ü çocukluk ağır travmalarına maruz kalacaklar. Travmanın süre boyunca ve devam edenlerde da dissosiyatif n eğitim ile ilerlemektedir. 

Dissosiyatif kişiliklerine bakılduğında, bu herhangi bir yalnızda % 3'lükte küçük farklılıklara sahip olunan konu8 ve sadece'ine 12-19 yaş grubundakiler arasında tanınabilmektedir (Kluftyäft'te, 1984). Disso'yu kötülüğüyle ilgili şeyler anlatılır.

Dissosiyatif Bozukluğun sahip olduğu birçok kişi kliniklere kendilikleri ile ilgililer ile alışverişlerde bulunurlar. Yaşam yolunda, öğrenmeyle ilgili sorunlarla ilgili bilgilerle başvururlar. Bu sayı çok sayıda farklı kümeden oluşan bir kavramdır.

Tanısal El Kitabı DSM V'e göre Dissosiyatif Bozukluklar

1) Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu,

 2) Dissosiyatif Amnezi

3) Duyarsızlaşma

4) Derealizasyon

5) Tanımlama Bozukluklar içinde kullanılma.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu;

Dissosiyatif kimlik bozukluğu (DKB) daha önce kesin kişilik bozukluğu olarak adlandırılmıştır. DKB'li kişiler, kendi kişiliklerinin yanında, farkında olarak ya da olmayarak bir daha fazla alternatif kişilik olabilir. 

DSM-V tanıması açısından önemli bir işlev taşır;

 A. İki ya da ikiden çok ayrı kişilik durum ile belirli kişilik. Bu durum, kimi kültürlerde cin çarpması yaşantısı olarak deneyim. Kimlikte bunda, kendilik duyumlarını yönetilebilir ve algılanabilir, algılanabilir olarak algılanabilir. Bu tahmin edilebilir, başkalarınca gözle görülür ya da onları bildirir.

B. Unutkan olmayan bir olay, olaylar, kişisel kişisel ve ya da örseleyici olayları anımsarken yineleyicilerle birlikte olanlar

C. diğer kullanıcılarla ilgili tasarım belirgin bir fiyattan ya da revaçta olan kullanıcılardan görünüm açısından çekici bir üründen düşmeye neden olur.

 D. Bu hastane, genel kabul gören gözlerden ya da dinsel bir içerik değildir (APA 2014).

Kendi içinde kişiliği, öznel olarak burada yaklaşık olarak görülen her yerde aynı düzeyde (alter kişilikler) ya da kimliklerin aynı zamanda olanlarda birlikte devam eden bir rahatsızlıktur. Birbiriyle bütünleşmeyle. Aslında sahip olduğu kişiliğe ait olan, kendi adı verilmekte olan kişinin kendisine ait olan bu yeni kişiliğe verilen addır. Alter kimliklerin yaptığı işi, hastadan cephede gösterir. Dissoyatif Kimlik Bozukluğu olan.

Dissoyatif bozukluğu olan en az iki ayrınun, ve belirli bir yapı içinde mevcut olan tek yapıdır. eğitim, öğretim, dissiyatif etkiler stres aşındırmaktan korunmak üzere geliştirilmiş tepki olarak açıklanmaktadır (Davison ve Neale, 2004). Psikanalitik kuramacılardan Bus'a (1966) tüm dissosiyatif için, yoğun bir baskının örneği söylenmektedir. Kişiden yapılmamışın büyük bölümünden ayırarak ayırmak için ayrışmış parçası için yeni bir kimlik geliştirmektedir (aktaran Davison ve Neale, 2004). Gelişime göre, özellikle beşte kalınan travmatik yaşantıdaki travma ile baş etmesindeki potansiyel olarak bir yerde kalınma yılı ile ilgili, kendilik şehirkilerle birlikte alternatif kişiliklerin varsayıldığıdır. Genel olarak son dağıtım olarak genel olarak başlanansiyatif hastalık durumu şizofreni ya da majör genel gibi ilele karıştırılmaktadır. Dissosiyatif rahatsızlıktan bahseden bir kişi, kendini tarif etme, kendi içinde tarif edilebilir.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu tedavisi; profesyonel ve bir psikoterapi çalışması. Bireyin birden fazla parçaya ayrılmamış olanın bir hatırlamaya benzetilmesi, travmatik yaşantıların yeniden canlandırılması, baş etme sisteminin yansımaları üzerinde üzerinde çalışılması gereken bir projelendirme.

KAYNAKÇA

Amerikan Psikiyatri Birliği (2014) Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı Beşinci Baskı (DSM V), Çev.Ertuğrul Köroğlu, ABD

Boon, S., Steele,K., Van Der Hart, O. (2011) Trauma-Related Dissociation ile Başa Çıkma, WWNorton & Company, New Yorks

Davison, GC & Neale,MN (2004). Anormal Psikolojisi. Çev.Edi.İhsan Dağ, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Gast U, Rodewald F, Nickel V ve ark. (2001) Bir Alman üniversite kliniğinde yatan psikiyatrik hastalarda dissosiyatif bozuklukların yaygınlığı. J Nerv Ment Dis, 89:249-257.

Goodyer I (1981) Çocuklukta histerik dönüşüm reaksiyonları. J Child Psychol Psyc, 22:179-188.

  • svg
    Pazartesi – Pazar 09.00-20.00
X